___Translations___

_Quran?_

_Gadgets_

_Search_

_Links_

_Contribute_

_Note_

1 - AL-FAATIHA (Avauksen suura)
2 - AL-BAKARAA (Lehmän suura)
3 - AL-IMRAAN (Imranin perheen suura)
4 - AN-NISA (Naisten suura)
5 - AL-MAAIDÄ (Pöydan suura)
6 - AL-ANÁAM (Karjan suura)
7 - AL-A´RAAF (Rajamuurin suura)
8 - AL-ANFÂL (Sotasaaliin suura)
9 - AT-TAUBAAH (Katumuksen suura)
10 - YÚNU (Joonan suura)
11 - HUUD (Huudin suura)
12 - YUUSUF (Joosefin suura)
13 - AR-RAAD (Ukonilman suura)
14 - IBRAHIM (Aabrahamin suura)
15 - AL-HIDZR (Kallion suura)
16 - AN-NAHL (Mehiläisten suura)
17 - BANII ISRAAIL (IsraelinLastensuura)
18 - AL-KAHF (Luolan suura)
19 - MARIAM (Marian suura)
20 - TA-HA (Ta-Ha:n suura)
21 - AL-ANBIJAA (Profeettojen suura)
22 - AL-HADSH (Pyhiinvaelluksensuura)
23 - AL MU´MINUUN (Uskovaisten suura)
24 - AN-NUUR (Valon suura)
25 - AL-FURKAN (Ymmärryksen suura)
26 - ASH-SHUÁRÂ (ASH-SHUÁRÂ)
27 - AN-NAML (Muurahaisen suura)
28 - AL-KASAS (Kertomuksen suura)
29 - AL-ANKABUUT (Hämähäkin suura)
30 - AR-RUUM (Roomalaisten suura)
31 - LUKMAN (Lukmaanin suura)
32 - AS-SAJDA (Palvomisen suura)
33 - AL-AHZAAB (Liittoutuneidensuura)
34 - SABA (Saban suura)
35 - FATIR (Luojan suura)
36 - YAA-SIIN (Jaa siin:n suura)
37 - AS-SAAFFAAT (Rivistöjen suura)
38 - SAAD (Saad:n suura)
39 - AZ-ZUMAR (Joukkojen suura)
40 - GHAAFIR -Al-Mû´min- (Uskovainen)
41 - FUSSILAT (Erottelemisen suura)
42 - ASH-SHUURA (Neuvonpidon suura)
43 - AZ-ZUKHRUF (Koreuden suura)
44 - AD-DUKHÂN (Savun suura)
45 - AL-JATHIYA (Polvistumisensuura)
46 - AL-AHQAF (Hiekkakunnaiden suura)
47 - MUHAMMAD (Muhammadin suura)
48 - AL-FATH (Voiton suura)
49 - AL-HUJURAAT (Sisähuoneidensuura)
50 - QAAF (Qaaf:n suura)
51 - ADH-DHARIYAT (Tuhlaajiensuura)
52 - AT-TUUR (Vuoren suura)
53 - AN-NAJM (Tähden suura)
54 - AL-QAMAR (Kuun suura)
55 - AR-RAHMÂN (Laupiaan Armahtajan suura)
56 - AL-WAKIAH (Suuren Tapahtuman suura)
57 - AL-HADÎD (Raudan suura)
58 - AL-MUJADILA (Oikeutta Etsivän suura)
59 - AL-HASHR (Maasta karkoituksen suura)
60 - AL-MUMTAHANA (Tutkinnan alaisen suura)
61 - AS-SAFF (Taistelurintaman suura)
62 - AL-JUM´AH (Hartauskokouksen suura)
63 - AL-MUNAAFIQUN (Tekopyhien suura)
64 - AT-TAGHÂBUN (Harhoista Havahtumisen suura)
65 - AT-TALAAK (Avioeron suura)
66 - AT-TAHRIM (Kiellon suura)
67 - AL-MULK (Valtakunnan suura)
68 - AL-KALAM (Kynän suura)
69 - AL-HAAKKA (Varman Tuhon suura)
70 - AL-MAÁRIDZ (Nousevien Portaiden suura)
71 - NUUH (Nooan suura)
72 - AL-DZINN (Dzinnien suura)
73 - AL-MUZZAMMIL (Vaippaansa Kääriytyneen suura)
74 - AL-MUDDATHTHIR (Viittaan Kiedotun suura)
75 - AL-KIYAMA (Ylösnousemuksen suura)
76 - AL-INSAN (Ihmisen suura)
77 - AL-MURSALAAT (Edelläkävijöiden suura)
78 - AN-NABAA (Sanoman suura)
79 - AN-NAZIAT (Jousten Jännittäjien suura)
80 - ABASA (Otsanrypistyksen suura)
81 - AT-TAKWIR (Umpeenmnon suura)
82 - AL-INFITAR (Repeytymisen suura)
83 - AL-MUTAFFIFIN (Väärentekijöiden suura)
84 - AL-INSHIKAAK (Ratkeamisen suura)
85 - AL-BURUUDZ (Tähtitaivaan suura)
86 - AT-TAARIK (Aamutähden suura)
87 - AL-A´LAA (Korkeimman suura)
88 - AL-GAASHIAH (Musertavan Tapahtuman suura)
89 - AL-FADZR (Päivänkoiton suura)
90 - AL-BALAD (Kaupungin suura)
91 - ASH-SHAMS (Auringon suura)
92 - AL-LAIL (Yön suura)
93 - AD-DUHAA (Varhaishetkien suura)
94 - AL-INSHIRAH (Avartamisen suura)
95 - AT-TIN (Viikunapuun suura)
96 - AL-ALAK (Hyytyneen Veren suura)
97 - AL-KADR (Siunatun yön suura)
98 - AL-BAIJINAH (Selvän todistuksen suura)
99 - AZ-ZALZALA (Maanjäristyksen suura)
100 - AL-ADIJAT (Sotaratsun suura)
101 - AL-KARIA (Vyöryvän Tuhon suura)
102 - AT-TAKATHUR (Rikkauksien Kartuttamisen suura)
103 - AL-ASR (Ajan suura)
104 - AL-HUMAZAH (Parjaajan suura)
105 - AL-FIL (Norsun suura)
106 - KURAISH (Kureishien suura)
107 - AL-MAAUN (Almujen suura)
108 - AL-KAUTHER (Hyvyyksien Runsauden suura)
109 - AL-KAFIRUN (Epäuskoisten suura)
110 - AN-NASR (Avun suura)
111 - AL-MASAD (Liekkien Lietsojan suura)
112 - AL-IKHLAS (Ykseyden suura)
113 - AL-FALAK (Päivänkoiton suura)
114 - AN-NAS (Ihmisten suura)
SUOMEN KIELI

1 - AL-FAATIHA (Avauksen suura)

 

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

 
1Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
 
2armolahjojen Antajalle, laupiaalle Ohjaajalle ja Siunaajalle,
 
3jonka hallussa yksin on Tilinteon päivä.
 
4Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.
 
5Ohjaa meidät oikeata tietä,
 
6niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi
 
7ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden,jotka harhaan eksyvät.